Στροφεία καλωδίων και συρματόσχοινων

Κατασκευάζουμε φλάντζες άξονα, ντίζες και ροδέλες για στροφεία καλωδίων και συρματόσχοινων.