Στηρίγματα U – Bolt

Στηρίγματα - U Bolt

Κατασκευάζουμε στηρίγματα U – Bolt για σωλήνες, ψευδοροφές, χωρίσματα, ιστούς , ανεμογεννήτριες , φωτοβολταϊκών καθώς και κατόπιν παραγγελίας ειδικών κατασκευών.