Εντατήρες - Ζύγια μεταλλικών κατασκευών

Κατασκευάζουμε εντατήρες και ζυγκιά για μεταλλικά κτίρια. Πλαϊνά - Οροφής

Στήριξη ναών μνημείων παραδοσιακών κτιρίων με ράβδους ΙΝΟΧ 304-316
ή τιτανίου.