Βίδες, παξιμάδια, ροδέλες, μούφες μαύρες ή γαλβανιζέ

Εμπορευόμαστε και κατασκευάζουμε βίδες, παξιμάδια, ροδέλες, μούφες μαύρες ή γαλβανιζέ για όλων των τύπων τα αγκύρια και ντιζών