Τα Προϊόντα μας

Ποιότητα & Αντοχή

Αγκύρια.
Εντατήρες – Ζύγια μεταλλικών κατασκευών.
Στηρίγματα U-Bolt.
Στροφεία καλωδίων και συρματόσχοινων.
Μεταλλικά αντικείμενα σε τόρνο ή πρέσσα.
Διάφορα.