Τα Προϊόντα μας

Ποιότητα & Αντοχή

Αγκύρια
Εντατήρες – Ζύγια μεταλλικών κατασκευών
Στηρίγματα U-Bolt
Στροφεία καλωδίων και συρματόσχοινων.
Μεταλλικά αντικείμενα σε τόρνο ή πρέσσα
Διάφορα